ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี ๒๕๖๑

qXnYjqiHLx_1536218059